Biến AI thành công cụ hỗ trợ bạn và

Tui là Lâm Panda

Tên thật của tui là Mai Trúc Lâm, blog này là nơi tui chia sẻ những gì tui biết, có khi bạn sẽ tìm được gì đó giúp ít một chút cho bạn ở đây. Nội dung chính của blog sẽ xoay quanh Generative AI và cách sử dụng chúng như thế nào trong cuộc sống của mình. Từ việc dùng ChatGPT tạo blog, dùng Midjourney làm hình ảnh cho đến các loại công cụ khác để làm video, podcast,... Tui biết là tui sẽ nói bạn nghe hết. Ngoài ra, tui còn đi học về cách viết tiểu thuyết và "ghi chú" lại trong mấy bài viết trên này, tui không dạy, hướng dẫn mà chia sẻ nội dung thôi.

mai truc lam avatar jpg