Biến AI thành công cụ hỗ trợ bạn và

Tui là Lâm Panda

Tên thật của tui là Mai Trúc Lâm, tui lập blog này nhằm để chia sẻ những gì tui biết và rất mong rằng nó sẽ có ích cho bạn - người đã tìm đến đây.
Nội dung chính của blog sẽ xoay quanh Generative AI và cách sử dụng chúng như thế nào trong cuộc sống của mình. Từ việc dùng ChatGPT tạo blog, dùng Midjourney làm hình ảnh cho đến các loại công cụ khác để làm video, podcast,... Tui biết là tui sẽ hướng dẫn bạn hết.