Mai Trúc Lâm

Mai Trúc Lâm bắt đầu chia sẻ quá trình sử dụng các công cụ Generative AI và kinh nghiệm trong việc viết blog từ năm 2017 trên Blogger và giờ đây là trên blog Lâm Panda. Ngoài ra, Lâm có một số thành tích khác trong quá trình khởi nghiệp nông nghiệp cùng gia đình và tham gia trong một số doanh nghiệp khởi nghiệp khác.

Generative AI vs Discriminative AI

Generative AI vs Discriminative AI: cuộc chiến bất phân thắng bại

Khi tìm hiểu về Generative AI bạn sẽ gặp khá nhiều thuật ngữ khác như Discriminative AI, Predictive AI,… nhưng bạn lại không rõ lắm về sự khác biệt của chúng? Hoặc bạn đọc các bài viết như Generative AI vs Discriminative AI bằng tiếng Anh tương đối khó hiểu 🙂? Vậy, bài viết này […]

Generative AI vs Discriminative AI: cuộc chiến bất phân thắng bại Read More »

Cách dùng ChatGPT

30 bí thuật về cách sử dụng ChatGPT hiệu quả (8 tháng kiểm chứng)

Cho dù bạn là content creator, người khởi nghiệp, hoặc bất kỳ ai đang tìm cách khai thác sức mạnh của AI, hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn kiến ​​thức, công cụ cần thiết để sử dụng ChatGPT một cách hiệu quả. Không cần dài dòng vì nội dung bài viết bạn sẽ

30 bí thuật về cách sử dụng ChatGPT hiệu quả (8 tháng kiểm chứng) Read More »

công nghệ GENERATIVE AI Là gì

Giải mã bí ẩn về công nghệ Generative AI và ứng dụng của chúng

ChatGPT, Google Bard, Midjourney, Stable Diffusion,… tất cả những ứng dụng này đều là ứng dụng của công nghệ Generative AI. Nhưng Generative AI là gì? Có lẽ đó là lý do mà bạn tìm đến bài viết này đúng không? Được rồi, trong bài blog này, Lâm Panda sẽ cùng bạn tìm hiểu về

Giải mã bí ẩn về công nghệ Generative AI và ứng dụng của chúng Read More »