Chính sách bảo mật

Giới thiệu

Chính sách bảo mật này giải thích cách Lâm Panda thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi truy cập và sử dụng dịch vụ trên website maitruclam.com. Bằng cách tiếp tục sử dụng website, bạn đã đồng ý với việc xử lý thông tin cá nhân của bạn theo chính sách này.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Khi bạn sử dụng website Lâm Panda, chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân như sau:

 • Thông tin đăng ký: Khi đăng ký thành viên, bạn cung cấp tên, địa chỉ email, mật khẩu và các thông tin liên lạc khác.
 • Thông tin giao dịch: Khi thực hiện giao dịch thông qua các đường link tiếp thị liên kết, chúng tôi có thể thu thập thông tin về giao dịch của bạn, bao gồm tên sản phẩm và giá trị giao dịch.
 • Thông tin sử dụng: Chúng tôi thu thập thông tin về cách bạn sử dụng website, bao gồm thời gian truy cập, các trang web bạn truy cập và thông tin thiết bị bạn sử dụng.
 • Thông tin từ bên thứ ba: Chúng tôi có thể thu thập thông tin từ các nguồn khác, chẳng hạn như các dịch vụ mạng xã hội bạn đã kết nối với tài khoản Lâm Panda của mình.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn với mục đích sau:

 • Cung cấp, duy trì và cải thiện dịch vụ của chúng tôi
 • Xử lý giao dịch và gửi thông báo liên quan
 • Phát triển và nâng cao dịch vụ của chúng tôi bằng cách phân tích hành vi người dùng
 • Giao tiếp với bạn và giải quyết các yêu cầu hỗ trợ
 • Gửi thông tin quảng cáo và khuyến mãi, nếu bạn đồng ý nhận

3. Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba, trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc trong các trường hợp sau:

 • Pháp lý: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn để đáp ứng yêu cầu pháp lý, bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi, hoặc bảo vệ sự an toàn của người dùng và công chúng.
 • Giao dịch kinh doanh: Trong trường hợp một giao dịch kinh doanh như sáp nhập hoặc mua bán tài sản, thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển giao cho bên thứ ba.

4. Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ không hợp pháp.

5. Nội dung do AI tạo ra

Một số nội dung trên websiteLâm Panda được tạo ra bởi các công cụ AI như GPT-4, Google Gemini, Claude, Perplexity,…. Ngoài ra, một số hình ảnh do các AI tạo ra bao gồm Stable Diffusion, Midjourney và Dall-E. Về tính pháp lý của các nội dung này, nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp với các nhà phát hành các ứng dụng trên.

6. Góp ý và phản hồi

Chúng tôi sẵn sàng nhận các góp ý và phản hồi của người dùng. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua:

 • Email: me@maitruclam.com
 • Điện thoại: 0833141929
 • Facebook: @maitruclam4real

7. Trích dẫn thông tin từ website

Khi trích dẫn thông tin từ website Lâm Panda, người dùng cần phải ghi công cho Lâm Panda và cung cấp liên kết đến nguồn gốc của thông tin.

8. Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này từ thời gian này. Khi chúng tôi thực hiện các thay đổi, chúng tôi sẽ cập nhật “Ngày hiệu lực” ở đầu chính sách và thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo trên trang chủ của website hoặc gửi email cho bạn.

9. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

Mai Trúc Lâm (chủ sở hữu Lâm Panda)
Email: me@maitruclam.com
Điện thoại: 0833141929
Facebook: @maitruclam4real

Ngày hiệu lực: 23 tháng 6 năm 2023