Giải bài toán cân bột giặt 50 30 25

Bạn đang đau đầu và khóc thét vì phải cân bột giặt 50 30 25 Bệnh viện số 13? Đừng lo đã có tui ở đây để giúp bạn :))

Nếu bạn đọc được post này thì game dễ rồi nha :)))

Bước 1: Đổ bột giặc vào 30

Bước 2: Đổ bột giặc trong 30 vào 25 (50 có 0) (30 có 5) (25 có 25)

Bước 3: Đổ 30 vào 50 và đổ 25 vào 30 (50 có 5) (30 có 25) (25 có 0)

Bước 4: Đổ bột giặt thêm vào 30 (50 có 5) (30 có 30) (25 có 0)

Bước 5: Đổ bột giặc 30 vào 25 (50 có 5) (30 có 5) (25 có 25)

Bước 6: Đổ bột giặc 30 vào 50 (50 có 10) (30 có 0) (25 có 25)

Bước 7: Đổ bột giặc 25 vào 50 (50 có 35) (30 có 0) (25 có 0)

Bước 8: Đổ bột giặc thêm vào 30 (50 có 35) (30 có 30) (25 có 0)

Bước 9: Đổ bột giặc 30 vào 25 (50 có 35) (30 có 5) (25 có 25)

Bước 10: Đổ 30 vào 50 chứ còn gì nữa cha nụi :)))

Chúc mấy ông tiếp tục chơi game dui dẻ ^^Nếu có nhiều ngừ vẫn chưa hỉu hay muốn chỉ video tận tay thì bình lựng lại có gì tui mần video hen

can-bot-giat-50-30-25